Kinesiología

Raül Gámez

Kinesiòleg

 

La Kinesiología és la ciència que estudia el moviment dels éssers vius, i els processos naturals que ajuden a mantenir, retornar o potenciar la capacitat del mateix ésser viu de mantenir-se sa i adaptat al seu ambient. L'objectiu de la teràpia és trobar les causes que estan generant el malestar/malaltia o impedint que la persona aconsegueixi el seu estat desitjat, així com els remeis necessaris per estar sa i aconseguir els seus objectius.

La manera en què el kinesiòleg realitza aquesta cerca o valoració de les causes i tractaments és mitjançant tests físics o preguntes per comprovar les respostes mitjançant el test muscular, establint un biofeedback corporal. Gràcies a les cadenes musculars i les xarxes nervioses, obtenim informació de la part no visible i inconscient, arribant on la ment conscient no arriba.

La kinesiología ens permet, a tot moment, saber quins processos fisiològics i inconscients està vivint la persona. Alhora que valorar, avaluar i tractar de forma precisa.

 

A través dels tests musculars podem conèixer:

  • L'estat dels músculs, òrgans – glàndules i energia.
  • Les causes dels desequilibris.
  • Què necessita equilibrar, potenciar o harmonitzar i com.
  • La solució-tècnica-teràpia més apropiada per a cada cas.

 

La Kinesiología Unificada® és una multiterapia personalitzada que treballa els problemes des de l'arrel, enfocat cap als objectius reals que desitja cada persona fent-la conscient, recolzant el seu procés de curació i desenvolupament personal.

 

Cita prèvia: 93 741 42 24

raulgamezkinesiologia.com 

No existen productos para esta categoría.