Dinut

Lidia Mateos Cabañés


Nº d'Col·legiada CAT353

Diplomada en nutrició humana i dietètica. CESNID Universitat de Barcelona
Llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments. Universitat Autònoma de Barcelona
Tècnica en dietètica
Auxiliar de farmàcia
Dietes basades en la dieta mediterrània, i totalment personalitzades.

Dimecres matí i dijous a la tarda, amb cita prèvia: 937414224/931 518.457

www.dinut.es

No existen productos para esta categoría.