Biodescodificació

 Marc Clarós, Especialista en Biodescodificació

 La Descodificació Biològica, és un enfocament terapèutic i de salut basat en el significat o sentit biològic dels símptomes. És un camí cap a la comprensió de la malaltia i dels mecanismes que permeten la sanació.

La nostra ment i el nostre cos estan íntimament relacionats i podem dir que la malaltia és la resposta automàtica i inconscient que utilitza el nostre cos enfront d'una necessitat emocional que en algun moment no ha estat satisfeta o segueix sense ser satisfeta.

Mitjançant l'estudi dels símptomes la Descodificació Biològica, permet Des Codificar i portar a la consciència quina és la necessitat emocional subjacent en el cos malalt.  Prendre consciència i poder resoldre o integrar és el que permetrà al cos restablir i recuperar el seu funcionament normal.

La Descodificació Biològica, es pot utilitzar com a única teràpia o de forma complementària a qualsevol tractament mèdic que s'estigui realitzant, en ambdós casos, facilitarà recuperar la nostra Salut.


 Què podem tractar?

  • Malalties o símptomes físics.

 Qualsevol símptoma o malaltia pot ser tractat, ja que l'enfocament terapèutic es centra en relació a les necessitats emocionals i al funcionament biològic que corresponen amb cada òrgan afectat.

  • Bloquejos i / o històries que es repeteixen.

 A vegades, sense saber perquè, ens trobem que en la nostra vida constantment se'ns va repetint una mateixa història ... "Sempre trobem el mateix tipus de parella", "no vam aconseguir prosperar en cap treball", o bé ens quedem bloquejats o encallats en un mateix problema ... "És com si d'alguna manera hi hagués alguna cosa que sempre es repeteix en el temps i que es converteix en un patró d'infelicitat. Normalment és una cosa que passa a nivell inconscient, però quan això ens esdevé i ens crida l'atenció és quan l' hauríem d'abordar.

 

www.marcclaros.com

Cita Prèvia 690 38 88 73 / 937 414 224